Dagens agenda

08:30 - 09:00

Registrering

Registrering med kaffe och frukostfralla.

09:00 - 09:15

Keynote - Personlig integritet idag och imorgon!

År 2016 översteg omsättningen för handel med personuppgifter, omsättningen för olja. Frågan vi ställer oss är hur morgondagen kan komma att se ut när det gäller vår personliga integritet? Och hur kommer det påverka våra företag och inte minst, våra kunder? Läs mer >>

09:15 - 10:00

Rättigheter och krav i den nya lagen - en crashcourse!

Vart kommer den här lagen ifrån? Vem är den skriven för? Vem berörs av dessa nya lagkrav? Under 45 minuter får du en kraschkurs i rättigheter och skallkrav i GDPR. Läs mer >>

10:00 - 10:30

Paus & Speakers Corner

Paus med kaffe. Speakers corner.

10:30 - 11:15

Lagen i praktiken - en juridisk djupdykning

Jim Runsten och Vencel Hodák på Synch kommer att guida er genom de juridiska krav som ställs i samband med införandet av GDPR. Läs mer >>

11:15 - 11:30

Paus & Speakers Corner

Paus med kaffe. Speakers corner.

11:30 - 12:15

Vad lagen inte säger, men förutsätter

Vi har alla kunnat läsa i pressen och på sociala medier om de stränga böterna med 4% för allvarliga brott mot GDPR, men de 2% som kan utdelas för rena administrativa fel har det inte talats lika mycket om. Läs mer >>

12:15 - 13:15

Lunch

Lunch i foajén.

13:15 - 14:00

Implementation av GDPRs säkerhetskrav i praktiken

Hur man bör anpassa sina riskmodeller och hur man bör använda konsekvensbedömningar för att möta lagens krav på att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos behandlingssystemen.

14:00 - 14:30

Paus & Speakers Corner

Paus med kaffe. Speakers corner.

14:30 - 15:15

Strategier för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard

Hur kravställer man mot utvecklare och mjukvaruleverantörer? Vad är defensiv kod-utveckling och hur byggs system för att klara kryptering, pseudonymisering och anonymisering? Läs mer >>

15:15 - 15:45

Fika & Speakers Corner

Paus med kaffe och fika. Speakers corner: Presenteras inom kort!

15:45 - 16:30

Genomgång av Regeringens utredning för kompletterande nationell reglering

En sammanfattning av regeringens utredning om vilka kompletterande nationella föreskrifter som förordningen kräver. Vi tittar på allt från sanktionsavgifter och andra sanktioner, till känsliga personuppgifter och personnummer. Läs mer >>

16:30 - 16:35

Bensträckare

Kort bensträckare.

16:35 - 17:00

Service providers syn på GDPR

I en intervjusession med Microsoft tar vi upp frågorna som alla undrar över, både ur ett partner- och kundperspektiv. Läs mer >>

17:00 - 18:00

Frågor och mingel i baren

Samtliga deltagare bjuds till barmingel efter dagens sista session.

Dagens agenda

 

Efter eventdagen har du fått förståelse för såväl det juridiska såsom tekniska perspektivet gällande GDPR.

 

Du med IT-teknisk eller juridisk kunskap kommer behöva samarbarbeta och hitta gemensama lösningar för framtiden med GDPR. Efter denna dag kommer du veta vad du behöver agera på och hur du bäst uppfyller förordningens krav i praktiken. 

 

Nu ser vi till att fylla din verktygslåda med användbara metoder inför införandet av GDPR i din organisation!

 

Klicka på respektive session i listan för mer information.

 
 

Ett event av 

 

 i samarbete med